Tudnivalók a házasságkötésről

esküvő

Az esküvők kapcsán szívesen beszélünk a szép, izgalmas és kreatív dolgokról, ám sokszor a hasznos részletek és tudnivalók kimaradnak. A házasságkötésnek vannak bizonyos szabályai.

Páros fotózásNézzük magával a házasságkötéssel kapcsolatos tudnivalókat:
Házasság a jogszabályoknak megfelelően akkor jön létre, ha az együttesen jelenlevő férfi és nő az anyakönyvvezető előtt személyesen kijelentik, hogy egymással házasságot kötnek. Ez a nyilatkozat sem feltételhez, sem határidőhöz nem köthető.
A boldogító igen kimondása előtt azonban a házasulandóknak számtalan feladata van, és több feltételnek is meg kell felelniük.
Bejelentkezés az anyakönyvvezetőnél
A magyar jog alapján a házasságkötés csak az anyakönyvvezető előtt lehet érvényes, tehát az egyházi szertartás önmagában nem elegendő.
A házasságkötés elhatározása után azon a településen dolgozó anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni a házasságkötési szándékot, ahol a felek házasságot kívánnak kötni. A házasságkötés helyét ez a bejelentés fogja meghatározni.
Ez alkalommal a jogszabályban meghatározott okiratokat is magukkal kell vinniük, és nyilatkozniuk kell arról, hogy legjobb tudomásuk szerint házasságkötésüknek nincs jogi akadálya (és igazolniuk kell, hogy házasságkötésük jogi feltételei fennállnak).
A házasulók arról is nyilatkozhatnak, hogy a házasságkötést követően milyen nevet kívánnak viselni. Ez a nyilatkozat azonban a házasság megkötéséig megváltoztatható.
Amennyiben a házasulók a házasságkötés után nem viselnek közös házassági nevet, megállapodhatnak még a házasságkötés előtt, hogy a házasságukból születendő gyermek milyen családi nevet viseljen. Ez a megállapodás legkésőbb az első közös gyermek születésének anyakönyvezéséig szintén módosítható.
A házasságkötési szándék bejelentéséről, a bemutatott okiratokról és egyéb nyilatkozatokról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel. A nyilatkozatokat a menyasszonynak és a vőlegénynek személyesen, és együttesen kell megtenniük.

Fontos változás az eddigiekhez képest,hogy 2014. július 1-jétől a házasságkötés időpontját az anyakönyvvezető kizárólag a bejelentéstől számított 60 nap utáni időpontra tűzheti ki. Ennek oka, hogy 2014. július első napjától a jelenlegi négyféle anyakönyvet egyetlen elektronikus adatbázisban kezelik. Ezáltal szükségtelenné válik a házassági anyakönyvi kivonat aláírása, de hogy megmaradjon az aláírás ünnepélyes szertartása, bevezetik a házasságkötési lapot.
A 60 nap várakozási idő alól csakis nagyon indokolt esetben adhat felmentést a jegyző (pl: a menyasszony terhessége). A házasságkötésre maximum a házasságkötés előtt 365 nappal, azaz 1 évvel lehet bejelentkezni, más esetbe az eljárást meg kell ismételni.
Ha valószínűsíthető, hogy a házasulók bármelyike előreláthatólag rövid időn belül meghal, a házasulók nyilatkozata a házasságkötés összes törvényes feltételeinek igazolását pótolja, és a házasság a bejelentés után nyomban megköthető, tehát nincs 60 napos korlátozás.
A hivatali helyiségen kívüli helyszínen történő lebonyolítást lehetetlenné tevő körülmények bekövetkezte esetére az esemény lebonyolítására alkalmas helyiséget kell a feleknek megjelölni. Ilyen eset lehet pl., ha a tervezett helyszín szabadtéren van, és a rossz időjárási körülmények miatt a házasság megkötésére a szabadban nincs lehetőség.

A bejelentéshez szükséges iratok:
érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél,
a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya), amennyiben rendelkeznek vele,
születési anyakönyvi kivonatok,
családi állapot igazolására ( elvált családi állapot esetén az utolsó házasság felbontását igazoló záradékolt házassági anyakönyvi kivonat, özvegy családi állapot esetén a volt házastárs halottai anyakönyvi kivonata, vagy a házastárs halálát tartalmazó záradékolt házassági anyakönyvi kivonat. Hajadon vagy nőtlen családi állapotot nem kell igazolni.).

Vélemény, hozzászólás?